kontakt

Celem Inicjatywy ENTRY jest wsparcie absolwentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i ułatwienie im pracy artystycznej
po zakończeniu studiów.

Inicjatywa jest efektem współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, państwa Agnieszki i Pawła Gieryńskich, pana Dariusza Wasylkowskiego oraz Galerii Promocyjnej kierowanej przez Pana Jacka Werbanowskiego.

W ramach działania Inicjatywy, co roku absolwenci kończący Warszawską ASP mogą ubiegać się o otrzymanie nagrody - stypenium pieniężnego. Efekty
artystyczne każdej nagrody podsumowywane są wystawą zorganizowaną
w Galerii Promocyjnej.

Dotychczas nagrody otrzymali: